Inloggning

Styrelse - Hallitus  2018


Ordförande, puheenjohtaja

Elisabeth Svaetichin  tfn:040 5938804  e-mail: svaelisa(at)luukku.com

 

Viceordförande, varapuheenjohtaja

Gunnar Bomberg e-mail: gunnar.bomberg(at)pp.inet.fi

 

Sekretere,sihteeri

Yvonne Luoto  tfn: 050 5331863   e-mail:  compass53(at)hotmail.com

 

Kassör, rahastonhoitaja

Kerstin Rosqvist  tfn:040 8457675  e-mail: kerstin.rosqvist(at)danskebank.fi

 

Medlemmar, jäsenet

Sigbritt Backman , Stig-Björn Holmström, Rosita Karlsson,  Stig-Erik Lindström och Leif Sundström (ny)

Suppleanter, varajäsenet

Johan Backman och Siv Lehtinen